Snippet Search

Searching 11,988,706 documents.
Discover how a particular term or phrase is used in scientific literature

Showing 1 to 25 of 3890 matching articles

Results per page:

... Background DNA  methylation 
Single-base resolution maps of cultivated and wild rice methylomes and regulatory roles of DNA methylation in plant gene expression
Single-base resolution maps of cultivated and wild rice methylomes and regulatory roles of DNA methylation in plant gene expression
Li, Xin; Zhu, Jingde; Hu, Fengyi; Ge, Song; Ye, Mingzhi; Xiang, Hui; Zhang, Guojie; Zheng, Xiaoming; Zhang, Hongyu; Zhang, Shilai; Li, Qiong; Luo, Ruibang; Yu, Chang; Yu, Jian; Sun, Jingfeng; Zou, Xiaoyu; Cao, Xiaofeng; Xie, Xianfa; Wang, Jun; Wang, Wen
plays important biological roles in ...
... around CpG islands. It is unclear whether  methylation 
Characterization of human gastric carcinoma-related methylation of 9 miR CpG islands and repression of their expressions in vitro and in vivo
Characterization of human gastric carcinoma-related methylation of 9 miR CpG islands and repression of their expressions in vitro and in vivo
Du, Yantao; Liu, Zhaojun; Gu, Liankun; Zhou, Jing; Zhu, Bu-dong; Ji, Jiafu; Deng, Dajun
of these CpG islands represses miR ...
... Background DNA cytosine  methylation 
Genome-wide DNA methylome variation in two genetically distinct chicken lines using MethylC-seq
Genome-wide DNA methylome variation in two genetically distinct chicken lines using MethylC-seq
Li, Jinxiu; Li, Rujiao; Wang, Ying; Hu, Xiaoxiang; Zhao, Yiqiang; Li, Li; Feng, Chungang; Gu, Xiaorong; Liang, Fang; Lamont, Susan J.; Hu, Songnian; Zhou, Huaijun; Li, Ning
is an important epigenetic modification ...
... in bladder cancer; however the DNA  methylation 
Distinct DNA methylation epigenotypes in bladder cancer from different Chinese sub-populations and its implication in cancer detection using voided urine
Distinct DNA methylation epigenotypes in bladder cancer from different Chinese sub-populations and its implication in cancer detection using voided urine
Chen, Pi-Che; Tsai, Ming-Hsuan; Yip, Sidney KH; Jou, Yeong-Chin; Ng, Chi-Fai; Chen, Yanning; Wang, Xiaoling; Huang, Wei; Tung, Chun-Liang; Chen, Gary CW; Huang, Martin MS; Tong, Joanna HM; Song, Eing-Ju; Chang, De-Ching; Hsu, Cheng-Da; To, Ka-Fai; Shen, Cheng-Huang; Chan, Michael WY
profile of bladder cancer in Taiwan is ...
... was to investigate: (1) the promoter  methylation 
Population-based case–control study on DAPK1, RAR-β2 and MGMT methylation in liquid-based cytology
Population-based case–control study on DAPK1, RAR-β2 and MGMT methylation in liquid-based cytology
Sun, Lu-lu; Cao, Dong-yan; Yang, Jia-xin; Li, Hui; Zhou, Xian-rong; Song, Zhi-qin; Cheng, Xue-mei; Chen, Jie; Shen, Keng
status of DAPK1, RAR-β2 and MGMT in ...
... Background Perturbation of DNA  methylation 
MiR-185 Targets the DNA Methyltransferases 1 and Regulates Global DNA Methylation in human glioma
MiR-185 Targets the DNA Methyltransferases 1 and Regulates Global DNA Methylation in human glioma
Zhang, Zuping; Tang, Hailin; Wang, Zeyou; Zhang, Baoxin; Liu, Wei; Lu, Hongmei; Xiao, Lan; Liu, Xiaoping; Wang, Rong; Li, Xiaoling; Wu, Minghua; Li, Guiyuan
is frequent in cancers and has emerged as ...
... dynamics and inheritance of DNA  methylation 
Endosperm-specific hypomethylation, and meiotic inheritance and variation of DNA methylation level and pattern in sorghum (Sorghum bicolor L.) inter-strain hybrids
Endosperm-specific hypomethylation, and meiotic inheritance and variation of DNA methylation level and pattern in sorghum (Sorghum bicolor L.) inter-strain hybrids
Zhang, M. S.; Yan, H. Y.; Zhao, N.; Lin, X. Y.; Pang, J. S.; Xu, K. Z.; Liu, L. X.; Liu, B.
represents important facets for ...
... of the modified transcripts show high m6A  methylation 
Transcriptome-wide high-throughput deep m6A-seq reveals unique differential m6A methylation patterns between three organs in Arabidopsis thaliana
Transcriptome-wide high-throughput deep m6A-seq reveals unique differential m6A methylation patterns between three organs in Arabidopsis thaliana
Wan, Yizhen; Tang, Kai; Zhang, Dayong; Xie, Shaojun; Zhu, Xiaohong; Wang, Zegang; Lang, Zhaobo
extent compared to their transcript ...
... Background  Methylation 
LINE-1 methylation status and its association with tetralogy of fallot in infants
LINE-1 methylation status and its association with tetralogy of fallot in infants
Sheng, Wei; Wang, Huijun; Ma, Xiaojing; Qian, Yanyan; Zhang, Ping; Wu, Yao; Zheng, Fengyun; Chen, Long; Huang, Guoying; Ma, Duan
levels of long interspersed nucleotide ...
... Background DNA  methylation 
Identification and validation of the methylation biomarkers of non-small cell lung cancer (NSCLC)
Identification and validation of the methylation biomarkers of non-small cell lung cancer (NSCLC)
Guo, Shicheng; Yan, Fengyang; Xu, Jibin; Bao, Yang; Zhu, Ji; Wang, Xiaotian; Wu, Junjie; Li, Yi; Pu, Weilin; Liu, Yan; Jiang, Zhengwen; Ma, Yanyun; Chen, Xiaofeng; Xiong, Momiao; Jin, Li; Wang, Jiucun
was suggested as the promising biomarker ...
... and, finally, to HCC. The genome-wide  methylation 
Genome-wide methylation profiling of the different stages of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma development in plasma cell-free DNA reveals potential biomarkers for early detection and high-risk monitoring of hepatocellular carcinoma
Genome-wide methylation profiling of the different stages of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma development in plasma cell-free DNA reveals potential biomarkers for early detection and high-risk monitoring of hepatocellular carcinoma
Zhao, Yangxing; Xue, Feng; Sun, Jinfeng; Guo, Shicheng; Zhang, Hongyu; Qiu, Bijun; Geng, Junfeng; Gu, Jun; Zhou, Xiaoyu; Wang, Wei; Zhang, Zhenfeng; Tang, Ning; He, Yinghua; Yu, Jian; Xia, Qiang
profiling of plasma cell-free DNA (cfDNA) ...
... Aberrant DNA  methylation 
The specific methylation characteristics of cancer related genes in Chinese colorectal cancer patients
The specific methylation characteristics of cancer related genes in Chinese colorectal cancer patients
Yang, WenJie; Wang, XiaoFeng; Li, XiaoWei; Wang, Min; Chen, XiaoFeng; Wu, XiaoMei; Wang, YaPing; Fan, YiMei; Jin, HeiYing
at CpG islands has been implicated as a ...
... were to determine the changes in DNA  methylation 
Methylation levels at IGF2 and GNAS DMRs in infants born to preeclamptic pregnancies
Methylation levels at IGF2 and GNAS DMRs in infants born to preeclamptic pregnancies
He, Jing; Zhang, Aiping; Fang, Min; Fang, Rong; Ge, Jiamei; Jiang, Yuan; Zhang, Hong; Han, Cong; Ye, Xiaoqun; Yu, Danqing; Huang, Hefeng; Liu, Yun; Dong, Minyue
at IGF2 and GNAS DMR in offspring of ...
... length polymorphism (cDNA-AFLP) and  methylation 
Rapid alterations of gene expression and cytosine methylation in newly synthesized Brassica napus allopolyploids
Rapid alterations of gene expression and cytosine methylation in newly synthesized Brassica napus allopolyploids
Xu, Yanhao; Zhong, Lan; Wu, Xiaoming; Fang, Xiaoping; Wang, Jianbo
-sensitive amplification polymorphism ...
... In this study, we developed a  methylation 
Analysis of DNA methylation in tissues and development stages of pearl oyster Pinctada fucata
Analysis of DNA methylation in tissues and development stages of pearl oyster Pinctada fucata
Li, Yao-guo; Guan, Yun-yan; Li, Qin; He, Mao-xian
-sensitive amplification polymorphism ...
... reprogramming and dysregulation of DNA  methylation 
High-frequency aberrantly methylated targets in pancreatic adenocarcinoma identified via global DNA methylation analysis using methylCap-seq
High-frequency aberrantly methylated targets in pancreatic adenocarcinoma identified via global DNA methylation analysis using methylCap-seq
Zhao, Yangxing; Sun, Jinfeng; Zhang, Hongyu; Guo, Shicheng; Gu, Jun; Wang, Wei; Tang, Ning; Zhou, Xiaoyu; Yu, Jian
is an important characteristic of ...
... male fertility performance and DNA  methylation 
DNA methylation analysis of sterile and fertile CMS-C hybrids and their parents in maize
DNA methylation analysis of sterile and fertile CMS-C hybrids and their parents in maize
Chen, Bo; Zhang, Yan; Lu, Yanli; Wang, Jing; Zhang, Suzhi; Lan, Hai; Rong, Tingzhao; Cao, Moju
status. ...
... of tetralogy of fallot (TOF). Methods  Methylation 
DNA methylation status of NKX2-5, GATA4 and HAND1in patients with tetralogy of fallot
DNA methylation status of NKX2-5, GATA4 and HAND1in patients with tetralogy of fallot
Sheng, Wei; Qian, Yanyan; Wang, Huijun; Ma, Xiaojing; Zhang, Ping; Diao, Lianwei; An, Quan; Chen, Long; Ma, Duan; Huang, Guoying
levels were measured in three regions of ...
... role in non-coding RNA-directed DNA  methylation 
The developmental regulator PKL is required to maintain correct DNA methylation patterns at RNA-directed DNA methylation loci
The developmental regulator PKL is required to maintain correct DNA methylation patterns at RNA-directed DNA methylation loci
Yang, Rong; Zheng, Zhimin; Chen, Qing; Yang, Lan; Huang, Huan; Miki, Daisuke; Wu, Wenwu; Zeng, Liang; Liu, Jun; Zhou, Jin-Xing; Ogas, Joe; Zhu, Jian-Kang; He, Xin-Jian; Zhang, Heng
in Arabidopsis thaliana. ...
... Background DNA  methylation 
Whole-genome bisulfite sequencing of multiple individuals reveals complementary roles of promoter and gene body methylation in transcriptional regulation
Whole-genome bisulfite sequencing of multiple individuals reveals complementary roles of promoter and gene body methylation in transcriptional regulation
Lou, Shaoke; Lee, Heung-Man; Qin, Hao; Li, Jing-Woei; Gao, Zhibo; Liu, Xin; Chan, Landon L; KL Lam, Vincent; So, Wing-Yee; Wang, Ying; Lok, Si; Wang, Jun; Ma, Ronald CW; Tsui, Stephen Kwok-Wing; Chan, Juliana CN; Chan, Ting-Fung; Yip, Kevin Y
is an important type of epigenetic ...
... and divergent characteristics of DNA  methylation 
Genome-wide and single-base resolution DNA methylomes of the Pacific oyster Crassostrea gigas provide insight into the evolution of invertebrate CpG methylation
Genome-wide and single-base resolution DNA methylomes of the Pacific oyster Crassostrea gigas provide insight into the evolution of invertebrate CpG methylation
Wang, Xiaotong; Li, Qiye; Lian, Jinmin; Li, Li; Jin, Lijun; Cai, Huimin; Xu, Fei; Qi, Haigang; Zhang, Linlin; Wu, Fucun; Meng, Jie; Que, Huayong; Fang, Xiaodong; Guo, Ximing; Zhang, Guofan
among phylogenetic groups. ...
... with bisulfite reads showing discordant  methylation 
MethylPurify: tumor purity deconvolution and differential methylation detection from single tumor DNA methylomes
MethylPurify: tumor purity deconvolution and differential methylation detection from single tumor DNA methylomes
Zheng, Xiaoqi; Zhao, Qian; Wu, Hua-Jun; Li, Wei; Wang, Haiyun; Meyer, Clifford A; Qin, Qian Alvin; Xu, Han; Zang, Chongzhi; Jiang, Peng; Li, Fuqiang; Hou, Yong; He, Jianxing; Wang, Jun; Wang, Jun; Zhang, Peng; Zhang, Yong; Liu, Xiaole Shirley
levels to infer tumor purity from tumor ...
... Background DNA  methylation 
Detection of TFPI2 Methylation in the Serum of Hepatocellular Carcinoma Patients
Detection of TFPI2 Methylation in the Serum of Hepatocellular Carcinoma Patients
Sun, Feng-Kai; Fan, Yu-Chen; Zhao, Jing; Zhang, Feng; Gao, Shuai; Zhao, Ze-Hua; Sun, Qi; Wang, Kai
plays a key role in hepatocellular ...
... human interactome, the weighted human DNA  methylation 
Detection of type 2 diabetes related modules and genes based on epigenetic networks
Detection of type 2 diabetes related modules and genes based on epigenetic networks
Liu, Hui; Wang, Tongtong; Liu, Hongbo; Wei, Yanjun; Zhao, Guofeng; Su, Jianzhong; Wu, Qiong; Qiao, Hong; Zhang, Yan
network (WMPN) was constructed, and a ...
... Purpose To identify  methylation 
Identification of GLIPR1 tumor suppressor as methylation-silenced gene in acute myeloid leukemia by microarray analysis
Identification of GLIPR1 tumor suppressor as methylation-silenced gene in acute myeloid leukemia by microarray analysis
Xiao, Yan-Hua; Li, Xin-Hui; Tan, Tan; Liang, Ting; Yi, Hong; Li, Mao-Yu; Zeng, Gu-Qing; Wan, Xun-Xun; Qu, Jia-Quan; He, Qiu-Yan; Li, Jian-Huang; Chen, Yu; Xiao, Zhi-Qiang
-silenced genes in acute myeloid leukemia ...

Subject

(see all 364)

Country

(see all 125)

Publication

(see all 726)

Publication Type


Publisher