Snippet Search

Searching 12,476,864 documents.
Discover how a particular term or phrase is used in scientific literature

Showing 1 to 25 of 4277 matching articles

Results per page:

... Background DNA  methylation 
Single-base resolution maps of cultivated and wild rice methylomes and regulatory roles of DNA methylation in plant gene expression
Single-base resolution maps of cultivated and wild rice methylomes and regulatory roles of DNA methylation in plant gene expression
Li, Xin; Zhu, Jingde; Hu, Fengyi; Ge, Song; Ye, Mingzhi; Xiang, Hui; Zhang, Guojie; Zheng, Xiaoming; Zhang, Hongyu; Zhang, Shilai; Li, Qiong; Luo, Ruibang; Yu, Chang; Yu, Jian; Sun, Jingfeng; Zou, Xiaoyu; Cao, Xiaofeng; Xie, Xianfa; Wang, Jun; Wang, Wen
plays important biological roles in ...
... Background DNA cytosine  methylation 
Genome-wide DNA methylome variation in two genetically distinct chicken lines using MethylC-seq
Genome-wide DNA methylome variation in two genetically distinct chicken lines using MethylC-seq
Li, Jinxiu; Li, Rujiao; Wang, Ying; Hu, Xiaoxiang; Zhao, Yiqiang; Li, Li; Feng, Chungang; Gu, Xiaorong; Liang, Fang; Lamont, Susan J.; Hu, Songnian; Zhou, Huaijun; Li, Ning
is an important epigenetic modification ...
... dynamics and inheritance of DNA  methylation 
Endosperm-specific hypomethylation, and meiotic inheritance and variation of DNA methylation level and pattern in sorghum (Sorghum bicolor L.) inter-strain hybrids
Endosperm-specific hypomethylation, and meiotic inheritance and variation of DNA methylation level and pattern in sorghum (Sorghum bicolor L.) inter-strain hybrids
Zhang, M. S.; Yan, H. Y.; Zhao, N.; Lin, X. Y.; Pang, J. S.; Xu, K. Z.; Liu, L. X.; Liu, B.
represents important facets for ...
... around CpG islands. It is unclear whether  methylation 
Characterization of human gastric carcinoma-related methylation of 9 miR CpG islands and repression of their expressions in vitro and in vivo
Characterization of human gastric carcinoma-related methylation of 9 miR CpG islands and repression of their expressions in vitro and in vivo
Du, Yantao; Liu, Zhaojun; Gu, Liankun; Zhou, Jing; Zhu, Bu-dong; Ji, Jiafu; Deng, Dajun
of these CpG islands represses miR ...
... Background DNA  methylation 
Identification and validation of the methylation biomarkers of non-small cell lung cancer (NSCLC)
Identification and validation of the methylation biomarkers of non-small cell lung cancer (NSCLC)
Guo, Shicheng; Yan, Fengyang; Xu, Jibin; Bao, Yang; Zhu, Ji; Wang, Xiaotian; Wu, Junjie; Li, Yi; Pu, Weilin; Liu, Yan; Jiang, Zhengwen; Ma, Yanyun; Chen, Xiaofeng; Xiong, Momiao; Jin, Li; Wang, Jiucun
was suggested as the promising biomarker ...
... and, finally, to HCC. The genome-wide  methylation 
Genome-wide methylation profiling of the different stages of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma development in plasma cell-free DNA reveals potential biomarkers for early detection and high-risk monitoring of hepatocellular carcinoma
Genome-wide methylation profiling of the different stages of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma development in plasma cell-free DNA reveals potential biomarkers for early detection and high-risk monitoring of hepatocellular carcinoma
Zhao, Yangxing; Xue, Feng; Sun, Jinfeng; Guo, Shicheng; Zhang, Hongyu; Qiu, Bijun; Geng, Junfeng; Gu, Jun; Zhou, Xiaoyu; Wang, Wei; Zhang, Zhenfeng; Tang, Ning; He, Yinghua; Yu, Jian; Xia, Qiang
profiling of plasma cell-free DNA (cfDNA) ...
... were to determine the changes in DNA  methylation 
Methylation levels at IGF2 and GNAS DMRs in infants born to preeclamptic pregnancies
Methylation levels at IGF2 and GNAS DMRs in infants born to preeclamptic pregnancies
He, Jing; Zhang, Aiping; Fang, Min; Fang, Rong; Ge, Jiamei; Jiang, Yuan; Zhang, Hong; Han, Cong; Ye, Xiaoqun; Yu, Danqing; Huang, Hefeng; Liu, Yun; Dong, Minyue
at IGF2 and GNAS DMR in offspring of ...
... (MGMT)  methylation 
Prognostic value of MGMT methylation in colorectal cancer: a meta-analysis and literature review
Prognostic value of MGMT methylation in colorectal cancer: a meta-analysis and literature review
Li, Yanliang; Lyu, Zhongchuan; Zhao, Lixin; Cheng, Hong; Zhu, Dongyuan; Gao, Yongsheng; Shang, Xiuwan; Shi, Huaijie
as a potential prognostic factor in CRC, ...
... in bladder cancer; however the DNA  methylation 
Distinct DNA methylation epigenotypes in bladder cancer from different Chinese sub-populations and its implication in cancer detection using voided urine
Distinct DNA methylation epigenotypes in bladder cancer from different Chinese sub-populations and its implication in cancer detection using voided urine
Chen, Pi-Che; Tsai, Ming-Hsuan; Yip, Sidney KH; Jou, Yeong-Chin; Ng, Chi-Fai; Chen, Yanning; Wang, Xiaoling; Huang, Wei; Tung, Chun-Liang; Chen, Gary CW; Huang, Martin MS; Tong, Joanna HM; Song, Eing-Ju; Chang, De-Ching; Hsu, Cheng-Da; To, Ka-Fai; Shen, Cheng-Huang; Chan, Michael WY
profile of bladder cancer in Taiwan is ...
... abnormalities. Recent genome-wide DNA  methylation 
Clinical implications of genome-wide DNA methylation studies in acute myeloid leukemia
Clinical implications of genome-wide DNA methylation studies in acute myeloid leukemia
Li, Yan; Xu, Qingyu; Lv, Na; Wang, Lili; Zhao, Hongmei; Wang, Xiuli; Guo, Jing; Chen, Chongjian; Li, Yonghui; Yu, Li
studies have highlighted an important ...
... was to investigate: (1) the promoter  methylation 
Population-based case–control study on DAPK1, RAR-β2 and MGMT methylation in liquid-based cytology
Population-based case–control study on DAPK1, RAR-β2 and MGMT methylation in liquid-based cytology
Sun, Lu-lu; Cao, Dong-yan; Yang, Jia-xin; Li, Hui; Zhou, Xian-rong; Song, Zhi-qin; Cheng, Xue-mei; Chen, Jie; Shen, Keng
status of DAPK1, RAR-β2 and MGMT in ...
... Background DNA  methylation 
Single-base resolution methylomes of upland cotton (Gossypium hirsutum L.) reveal epigenome modifications in response to drought stress
Single-base resolution methylomes of upland cotton (Gossypium hirsutum L.) reveal epigenome modifications in response to drought stress
Lu, Xuke; Wang, Xiaoge; Chen, Xiugui; Shu, Na; Wang, Junjuan; Wang, Delong; Wang, Shuai; Fan, Weili; Guo, Lixue; Guo, Xiaoning; Ye, Wuwei
, with a cryptic role in genome ...
... reprogramming and dysregulation of DNA  methylation 
High-frequency aberrantly methylated targets in pancreatic adenocarcinoma identified via global DNA methylation analysis using methylCap-seq
High-frequency aberrantly methylated targets in pancreatic adenocarcinoma identified via global DNA methylation analysis using methylCap-seq
Zhao, Yangxing; Sun, Jinfeng; Zhang, Hongyu; Guo, Shicheng; Gu, Jun; Wang, Wei; Tang, Ning; Zhou, Xiaoyu; Yu, Jian
is an important characteristic of ...
... male fertility performance and DNA  methylation 
DNA methylation analysis of sterile and fertile CMS-C hybrids and their parents in maize
DNA methylation analysis of sterile and fertile CMS-C hybrids and their parents in maize
Chen, Bo; Zhang, Yan; Lu, Yanli; Wang, Jing; Zhang, Suzhi; Lan, Hai; Rong, Tingzhao; Cao, Moju
status. ...
... of tetralogy of fallot (TOF). Methods  Methylation 
DNA methylation status of NKX2-5, GATA4 and HAND1in patients with tetralogy of fallot
DNA methylation status of NKX2-5, GATA4 and HAND1in patients with tetralogy of fallot
Sheng, Wei; Qian, Yanyan; Wang, Huijun; Ma, Xiaojing; Zhang, Ping; Diao, Lianwei; An, Quan; Chen, Long; Ma, Duan; Huang, Guoying
levels were measured in three regions of ...
... role in non-coding RNA-directed DNA  methylation 
The developmental regulator PKL is required to maintain correct DNA methylation patterns at RNA-directed DNA methylation loci
The developmental regulator PKL is required to maintain correct DNA methylation patterns at RNA-directed DNA methylation loci
Yang, Rong; Zheng, Zhimin; Chen, Qing; Yang, Lan; Huang, Huan; Miki, Daisuke; Wu, Wenwu; Zeng, Liang; Liu, Jun; Zhou, Jin-Xing; Ogas, Joe; Zhu, Jian-Kang; He, Xin-Jian; Zhang, Heng
in Arabidopsis thaliana. ...
... aimed to explore the aberrant promoter  methylation 
Detection of promoter methylation status of suppressor of cytokine signaling 3 (SOCS3) in tissue and plasma from Chinese patients with different hepatic diseases
Detection of promoter methylation status of suppressor of cytokine signaling 3 (SOCS3) in tissue and plasma from Chinese patients with different hepatic diseases
Wei, Ling; Huang, Yuan; Zhao, Rongce; Zhang, Jing; Liu, Qiuying; Liang, Weibo; Ding, Xueqin; Gao, Bo; Li, Bo; Sun, Chengjun; He, Jingyang; Yu, Xiaoqin; Liu, Zhongjian; Sun, Aimin; Qin, Yang
of SOCS3 gene in circulating DNA as a ...
... Background DNA  methylation 
Whole-genome bisulfite sequencing of multiple individuals reveals complementary roles of promoter and gene body methylation in transcriptional regulation
Whole-genome bisulfite sequencing of multiple individuals reveals complementary roles of promoter and gene body methylation in transcriptional regulation
Lou, Shaoke; Lee, Heung-Man; Qin, Hao; Li, Jing-Woei; Gao, Zhibo; Liu, Xin; Chan, Landon L; KL Lam, Vincent; So, Wing-Yee; Wang, Ying; Lok, Si; Wang, Jun; Ma, Ronald CW; Tsui, Stephen Kwok-Wing; Chan, Juliana CN; Chan, Ting-Fung; Yip, Kevin Y
is an important type of epigenetic ...
... and divergent characteristics of DNA  methylation 
Genome-wide and single-base resolution DNA methylomes of the Pacific oyster Crassostrea gigas provide insight into the evolution of invertebrate CpG methylation
Genome-wide and single-base resolution DNA methylomes of the Pacific oyster Crassostrea gigas provide insight into the evolution of invertebrate CpG methylation
Wang, Xiaotong; Li, Qiye; Lian, Jinmin; Li, Li; Jin, Lijun; Cai, Huimin; Xu, Fei; Qi, Haigang; Zhang, Linlin; Wu, Fucun; Meng, Jie; Que, Huayong; Fang, Xiaodong; Guo, Ximing; Zhang, Guofan
among phylogenetic groups. ...
... with bisulfite reads showing discordant  methylation 
MethylPurify: tumor purity deconvolution and differential methylation detection from single tumor DNA methylomes
MethylPurify: tumor purity deconvolution and differential methylation detection from single tumor DNA methylomes
Zheng, Xiaoqi; Zhao, Qian; Wu, Hua-Jun; Li, Wei; Wang, Haiyun; Meyer, Clifford A; Qin, Qian Alvin; Xu, Han; Zang, Chongzhi; Jiang, Peng; Li, Fuqiang; Hou, Yong; He, Jianxing; Wang, Jun; Wang, Jun; Zhang, Peng; Zhang, Yong; Liu, Xiaole Shirley
levels to infer tumor purity from tumor ...
... Different gene expression and  methylation 
Bioinformatic analysis of gene expression and methylation regulation in glioblastoma
Bioinformatic analysis of gene expression and methylation regulation in glioblastoma
Wang, Wen; Zhao, Zheng; Wu, Fan; Wang, Haoyuan; Wang, Jiangfei; Lan, Qing; Zhao, Jizong
profiles are identified in glioblastoma ...
... human interactome, the weighted human DNA  methylation 
Detection of type 2 diabetes related modules and genes based on epigenetic networks
Detection of type 2 diabetes related modules and genes based on epigenetic networks
Liu, Hui; Wang, Tongtong; Liu, Hongbo; Wei, Yanjun; Zhao, Guofeng; Su, Jianzhong; Wu, Qiong; Qiao, Hong; Zhang, Yan
network (WMPN) was constructed, and a ...
... melting (HRM) analysis to detect the  methylation 
High-resolution melting analysis of ADAMTS18 methylation levels in gastric, colorectal and pancreatic cancers
High-resolution melting analysis of ADAMTS18 methylation levels in gastric, colorectal and pancreatic cancers
Li, Zhi; Zhang, Wei; Shao, Yong; Zhang, Chao; Wu, Qi; Yang, Hong; Wan, Xiangbin; Zhang, Jie; Guan, Ming; Wan, Jun; Yu, Bo
levels of ADAMTS18 gene in 100 gastric ...
... immediate-early gene, and  methylation 
Semi-quantitative detection of GADD45-gamma methylation levels in gastric, colorectal and pancreatic cancers using methylation-sensitive high-resolution melting analysis
Semi-quantitative detection of GADD45-gamma methylation levels in gastric, colorectal and pancreatic cancers using methylation-sensitive high-resolution melting analysis
Zhang, Wei; Li, Tianrun; Shao, Yong; Zhang, Chao; Wu, Qi; Yang, Hong; Zhang, Jie; Guan, Ming; Yu, Bo; Wan, Jun
of GADD45G was studied in various tumor ...
... Background DNA  methylation 
Distinct roles of DNMT1-dependent and DNMT1-independent methylation patterns in the genome of mouse embryonic stem cells
Distinct roles of DNMT1-dependent and DNMT1-independent methylation patterns in the genome of mouse embryonic stem cells
Li, Zhiguang; Dai, Hongzheng; Martos, Suzanne N.; Xu, Beisi; Gao, Yang; Li, Teng; Zhu, Guangjing; Schones, Dustin E.; Wang, Zhibin
patterns are initiated by de novo DNA ...

Subject

(see all 381)

Country

(see all 115)

Publication

(see all 790)

Publication Type


Publisher